Aquarium Air Pump pribor

Vazdušne pumpe se široko koriste u akvarijumima za vođenje filtera, vazdušnih zavesa i druge opreme. Za efikasno korišćenje vazdušne pumpe, korisno je nekoliko dodataka. Ovi dodatni pribor može uključivati ​​i kontrolni ventil, koji bi se trebao smatrati obaveznim za sve vazdušne pumpe, kao i za avionske cijevi, zaptivne ventile i cijevne ventile ili t konektore. Primer ovog dodatka objašnjava kako ih koristiti i šta treba tražiti prilikom izbora.