Canine Parvovirus (CPV)

Canine parvovirus (takođe nazvan CPV ili parvo) je veoma zarazna i potencijalno fatalna virusna bolest koja se vidi kod pasa. Najčešće, parvovirus izaziva gastroenteritis, ili zapaljenje želuca i creva. Canine parvovirus je zarazan i može opstati nekoliko mjeseci (neki eksperti kažu u trajanju od 2 godine) u okruženju, a takođe je otporan na mnoge dezinfekcione supstance. Vakcinacija je neophodna za zaštitu pasa, posebno štenaca.