Dijelovi konja - Gaskin

Definicija: Gaskin je mišićno područje između gužve i luka . Osnovne kosti su tibija i manje fibule koji su ekvivalentni našim teletima i šiljcima.