Izbor dobrog eksotičnog ljubimca za decu

Ako imate decu i pažljivo ste odlučili da se egzotični ljubimac ispravno uklapa, ćelite odabrati kućnog ljubimca koji će verovatno biti nježan i lak za rukovanje. Kućni ljubimci za djecu takođe trebaju biti u mogućnosti da se ponašaju sa ponekad bučnim i rambunkcionom prirodom djece.

Što se tiče bilo kog ljubimca, odrasli moraju nadzirati interakcije između djece i egzotičnih ljubimaca i biti spremni da preuzmu primarnu brigu o kućnom ljubimcu. Takođe je veoma važno naučiti djecu da uvijek pere ruke nakon rukovanja kućnim ljubimcima bilo koje vrste kako bi se spriječila bolest.