Kako radni stroj radi u vožnji

Kočione bunare koriste mnogi zapadni jahači i imaju svoje mesto u engleskom i vozačkom svetu. Utičnice mogu biti korisne za konja koji su jaki izvlačivi, na primer, onaj koji postaje uzbuđen dok ste na stazi ili preko skokova. Ureznice dopuštaju jahaču da daje mnogo suptilnijih pomagala za pomicanje nego kod mnogih šargarepa. Oni podstiču konja da se savija i nosi glave na vertikalnom nivou, kao što su konji za dresure , koji se voze u dvostrukoj uzdiži i sa ivičnjom i ušima u ustima.

Kada jahači koriste ivičnjak, moraju zapamtiti da održavaju svoje pomagala za pomicanje mnogo suptilnije nego kada koriste mamac. Pošto su ivični bitovi bitovi leverage-a, vaša pomoć se uvećava u poređenju sa direktnim povlačenjem koja aktivira bit za sila. Korišćenje ivičnog pojasa znači da morate držati svoje ruke ukoliko ne koristite pomoćne oštrice - vaše ruke i telo se moraju samostalno pomerati. Nenamjerno udarate u ustima vašeg konja sa ivicom ivice, na primer, ako izgubite ravnotežu i koristite svoje uzimanje da biste ga zadržali, može biti vrlo bolno za konja i uzrokovati probleme u vezi sa treningom ako se to dešava često. Ureznice nisu uglavnom pogodne za pokretanje konja. Većina konja će započeti svoju karijeru kao jahanje konja i vožnju konje u mamili.