Koristeći Powerheadove za cirkulaciju vode u akvarijima slanog voda

Prednosti korišćenja Powerheads-a

Powerheads su električne jedinice sa motorima koji su zaptivni kako bi im omogućili da budu potopljeni. Mogu se koristiti za svrhe kao što su vožnja pod šljunkovim filterom. Veće jedinice visokih performansi sličnih Rio 2100 ili 2500 mogu se koristiti za pumpanje vode kroz filter za vlažno / suvo mlijeko ili za korištenje proteina za obradu venturijevog tipa. Za osnovnu akvarijsku cirkulaciju vode , glave za glačanje mogu lako biti obešene ili postavljene na leđima ili bočnim zidovima akvarijuma.

Oni su ekonomični, prilično jeftini i mogu biti korisni za zdravlje vašeg akvarijuma na mnogo načina.

Prednosti korišćenja Powerheads-a

Stopa protoka

Powerhead pozicioniranje

Mnogi akvaristi se odlučuju za korištenje talasara u pratnji kontrolnih uređaja kako bi regulisali vremenski raspored pogonskih snaga. Podešavanje glava snage koje se isključuju i uključuju u različitim vremenima i intervalima pomažu pri kreiranju talasnog kretanja, kao i cirkulaciji vode. Oscilujuće jedinice, kao što je Seaswirl by Ocean Currents, stvaraju nasumične vodene struje neprekidnim okretanjem glavica sila i mogu se pričvrstiti na glavu sila koja možda već imate.