Objašnjen je mačji jezik

Kako razumjeti šta vaša mačka pokušava da kaže

Mačka i mačji jezik ponekad nas zaglave. Mačke su vekovima smatrane misterioznim, usamljenim, nepredvidivim stvorenjima jer ne možemo razumjeti šta govore. Ali vlasnici mačjih mačaka mogu dešifrovati jezik mačaka. Dok se ljudi pre svega oslanjaju na govor za komuniciranje, mačke pretežno komuniciraju na nečujnom jeziku. Mačke govore koristeći složene kombinacije znakova, vokalizacije i mirisa. Naučite kako prepoznati osnove mačkog jezika i utvrditi najčešće kombinacije, da biste razumeli šta vam je mačka rekla i drugoj krzno-djeci.

Sa praksom, uskoro ćete biti stručnjak za jezike mačaka, u meri u kojoj možete čak i da odgovorite!