Opsesivno-kompulzivni poremećaji kod mačaka

Cat Behavior & Training> Cat Behavior 101 > Opsesivno-kompulzivno ponašanje kod mačaka

Opsesivno-kompulzivni poremećaji kod mačaka dolaze u nekoliko oblika ponašanja i potiču iz nekoliko uzroka. U studiji objavljenoj od strane AVMA, utvrđeno je da su okolišni i društveni stres faktori koji uzrokuju OCD kod mačaka. Ženska mačka je bila sklonijajnijim, a inbreeding čistih povreda je bio faktor, posebno u orijentalnim rasama.

Studija je zaključila da kombinacija modifikacije ponašanja i lekova može smanjiti učestalost i ozbiljnost ponašanja OCD-a. Ovde ćemo detaljno ispitati najčešće oblike OCD kod mačaka.