Paraziti unutrašnjeg konja

Unutrašnji paraziti koji mogu uticati na vaš konj

Komarci i lice mušice su očigledni spoljni štetočini sa kojima vaš konj mora da se bavi, ali postoje neviđeni unutrašnji štetočini koji mogu duboko uticati na dobrobit vašeg konja. Unutrašnji paraziti mogu značajno oštetiti unutrašnje organe vašeg konja. Oni kradu hranjive sastojke iz hrane koju konj jede i može izazvati opasnost od crevnog zida, pluća ili uzroka trovanja u krvnim sudovima koji nose hranljive materije u crevima.

Ako je konj inače zdrav i dobro hranjen, umereno opterećenje parazita možda nije očigledno. U licu, neki unutrašnji paraziti mogu biti normalni. Međutim, ako se problem prevaziđe, konj može doživeti znake neuhranjenosti, kao što je rastojanje stomaka, gubitak telesne težine, tupi ili zamršeni dlaka za kosu, tupi stav, dijareja i može pokazati simptome kolike. Naročito ako je konj veoma mlad ili star, unutrašnji paraziti mogu dovesti do trajnog oštećenja, a ekstremni slučajevi mogu dovesti do smrti.

Nažalost, konji mogu istovremeno da obezbede više vrsta crva. Dobro upravljanje pašnjacima i redovnim programom de-crvanja mogu sprečiti ozbiljne infekcije parazita. Mnogi različiti tipovi unutrašnjih parazita mogu da nastanu kod vašeg konja. Evo najčešćih vrsta.