Pas Jezik tela: Zehanje

Zivanje je oblik jezika psa za pse . Kada vidite da vaš pas zeje, postoje dobre šanse da pokušava da komunicira s vama.

Šta je to

Zivanje u pse izgleda isto kao kod ljudi - široka otvorena vilica praćena velikim, dubokim dahom. Dok sa ljudima obično povezujemo zivanje sa zamorom, kada zevaju psi, to je oblik komunikacije sa psima.

Šta to znači

Zivanje je tip pokreta pomirenja , nešto što se takođe naziva smirujući signal .

Psi zevaju da odbace pretnju. Ako se osoba ili druga životinja približi psu, taj pas može izbjeći njegov pogled i zehanje. To je način psa da kaže da se oseća pretio ili je zabrinut, ali da neće napadati. Psi koriste ovu vrstu jezika tela kako bi izbegli konflikt.

Pazite na svog psa i možda ćete ga uhvatiti za zev. To bi moglo da se desi ako se dvoje dece bore blizu mesta gde psi leže, ako ga dete zagrli, kada ga neko progoni, ili u različitim situacijama koje izazivaju stres. Svesni onoga što uzrokuje uznemirenost kod vašeg psa, može vam pomoći da ga sprečite da bude izložen tim situacijama. Neki ljudi čak i zema da se "pričaju" svojim psima. Mnoga obaveštenja koja zevaju kada je njihov psi naglašen pomaže da smiri psa.