Postavljanje akvarijuma i prekoračenja kutije

Postoje dva osnovna dizajna akvarijuma: bušeni i ne bušeni. Bušeni rezervoari imaju jednu ili više rupa koja su bušena na dnu rezervoara kako bi se omogućilo da se voda spušta u rezervoar odozdo i da dopusti da voda prelazi iz rezervoara u sumu ili kontejner ispod rezervoara. Rezervoari koji nisu bušeni se oslanjaju na oba viska, u visim rezervoarskim filterima, ili u preljevne kutije na visku, kako bi voda mogla da izlazi iz rezervoara u podnožje ispod.

Ovde slijedi informacije o mnogim načinaima dodavanja ili instaliranja sijena, kutije za prelivanje, kao i kombinacijskih postavki u slanoj akvarijumu i sistemima gvožđa.