Rad sa Live Rock

Smjernice za rad sa Live Rock

Jednom kada shvatite šta je živa rock i njegova namena u slanoj akvarijumu, sledeći korak u učenju o živoj steni je kako ga izlečiti . Međutim, pre nego što se upusti u detalje ovog procesa, ovde je naša lista predloženih smernica koje treba imati u vidu kada radite sa živom kamenom.

Smjernice za rad sa Live Rock

Uz pomoć ovih korisnih Uputstava, uskoro ćete biti spremni da započnete sa živim kamenom, ali prvo morate znati kako da ga rešite i izlečite pre nego što to učinite.