Reef Tank Safe Angelfish

Manje Angelfish vrste dobro rade u većim grebenima, međutim, veće vrste, kao što je car Angelfish (Pomacanthus imperator), jedu korale i škampi i treba ih izbegavati. Čak i manji (patulji) anđeli povremeno će izabrati kod korala u malom tanku, ukoliko nisu dobro hranjeni. Prekrasni japanski svilenac Angelfish je jedan od rijetkih istinski grebena koji se bore Angelfish koji ne ometa korale i druge beskičmenjake. Svemirski Angelfish je riba "srednja voda", što znači da u prirodi ne živi na grebenu ili na površini, već između, hranjenjem na planktonu, većinom.