Seahorse vrste profila

Informacije o Seahorses Care, Identifikaciji i više

Postoji više od 30 priznatih morskih članova Hippocampus roda koje naseljavaju tropske, subtropske i umerene vode širom svijeta, ali se u trgovini akvarijima najčešće susreće samo nekoliko vrsta. Od nekoliko divljih i brojnih primeraka koji se rađaju u tankom stanju, jedan je na prodaju, H. kuda i erectus su na vrhu liste najčešćih vrsta morskih plodova koje se vide u akvarijumima.