Upotreba pola kašike ili pola čekića

Izgled:

Na prvom fotografskom snimku prikazana je mufna usta sa pola obraza. Kriva pruža prostor za konjski ili poniji jezik. Na drugoj slici nalazi se šapka od polovine lica sa spojenim sintetičkim dijelom usta. "Kašike" koje se spuštaju prema dolje sprečavaju da se malo izvuče kroz usta konja.

Koristi:

Štitnici od pola lika se obično koriste za vožnju, mada se povremeno vide na jahačima.

Oni su relativno blagi, slični punom ščepu i često se koriste kada obučavaju mlade konje da se drže malo.

Kako radi:

Ovaj bit deluje mnogo poput puke gluposti .

Iz kolekcije Rose Rose Danko, Coates Creek Stables