Zašto se rukavne rukavice odskočile?

Povremeno, rakete od ishrane će izgubiti svoje noge (uključujući i njihove kandže) i mogu se uzgajati tokom sledećih mlataka. Međutim, gubitak nogu takođe može biti povezan sa stresom iz različitih drugih stvari. Zbog toga, ako imate rak za ishranu koji gubi noge, trebalo bi da budete sigurni da sa njima nema problema, pre nego što pretpostavite da će noge ponovo porasti. Dok gubitak udova nije smrtna kazna za rak, i dalje je obično indikacija nečega problema koji odmah treba pažnju.

Na prvom znaku gubitka noge, uverite se da nijedan od sledećih problema ne postoji kako biste sprečili dalje probleme sa vašim rakovima.

Slabi uslovi za tanke uzrokuju da noge rakete rakete padnu

Mite uzrokuju da noge rukavica raka padnu

Povrede uzrokuju da noge rakete rakete padnu

Bolest i težak stres uzrokuje da noge rakete raste

Da li raste narkomanske rakije?

Uobičajeno ako padne noktijska kraba, ona će se regenerisati ili vratiti nazad, koja je izgubila nogu. U početku se formira "gel ekstremit" koji počinje kao mali pupoljka ili bump. Ovaj gelni krak razvija se tokom nekoliko mlaza u novu nogu (ili kandžu) iako je možda manji od prvobitnog. Vaša kraba može biti podvrgnuta učestalijim molovima sve dok se ovaj deo ne potpuno regeneriše.

Uredio Adrienne Kruzer, RVT