7 Zajedničke konjske skokove - show ili stadion skakanje

Skokovi za skakanje su svetlo obojeni i često uređeni prirodnim ili veštačkim elementima i postavljeni su na način koji je izazov za konja i jahača. Brzina i izbjegavanje kočenja i druge kazne su ciljevi nastupa ili skakanja stadiona. Sudenje nije zasnovano na konjskoj poslušnosti ili vozačevoj formi, a dizajneri kursa često stvaraju kurseve sa skokovima postavljenim u ponekad komplikovanim kombinacijama, sa mnogo preokreta i obrta duž puta. Na takmičenju FEI kao što su WEG ili Olimpijada, postoje stroga pravila o izgradnji skokova. Lokalna emisija može biti blaža. Evo nekih od najčešćih skokova koje se koriste na stadionima ili na takmičenjima za skakanje.