8 Essential Horse Manners

Da li vaš konj poseduje ove osam terena?

Bez obzira da li imate konja da vozite, vozite, ili kao pašnjak, evo osam tačaka koje vaš konj treba da ima, i vi i konj su srećni i sigurni. Ovi načini su takođe neophodni za sigurnost.