All About Horse Age i životni vek

Kao i ljudi, zahvaljujući boljem razumevanju zdravlja i medicinske nege, konji žive duže nego ikad. Nije tako davno, dvadeset pet godina star za konja. Očekivani životni vek konja je porastao, uglavnom zato što smo se bolje bavili njima. Većina nas bi volela da naši kopneni sokovi ostanu sa nama što je moguće više vremena, a zajedničko pitanje je koliko dugo će moj konj živeti. Evo činjenica o starosti konja i kako možete brinuti za konja za optimalno dugovečnost.