Anatomija ribe, Kako su sve ribe isto?

Akvarijum ribe imaju sličnu anatomiju i potrebe