Clownfish i domaćini Anemone Matches

U njihovim prirodnim staništima, Clownfish i anemoni imaju simbiotski odnos; Oboje treba drugu da preživi. Clownfish se oslanja na anemone za zaštitu od predatora, dok se anemoni oslanjaju na Clownfish za hranu. Različiti tipovi Clownfish-a žele da žive sa različitim vrstama anemona ili ih gosti. Ako postavljate akvarijum i volite da zadržite Clownfish i anemone, ima smisla pokušati jedan od ovih prirodnih uparivanja, ali nemojte se iznenaditi ako vaš Clownfish ima različite ideje.

Kao i kod bilo kog drugog u okeanu, ništa nije bačeno u kamen, a mnogi Clownfish neće ići blizu njihove "željene" anemone. Poznato je da su klounfike domaćini mnogih stvari osim anemona, uključujući i prašnjače i Toadstool Corals nakon odbacivanja svake anemone koja joj je predstavljena.

Neki aquaristi veruju da Clownfish, koji je zapaljen u tanku, ne moše primati anemone tako lako kao divljeg ulovljenog Clownfish-a nakon nekoliko generacija. Predloženi razlog je to što njihovi roditelji i deda nikada nisu videli anemone i stoga su izgubili nagon ili potrebu za zaštitom od potencijalnih predatora.