Da li treba da dobijem prijatelja za moju ježu?

Da li treba da dobijem prijatelja za svog Ježa?

Afrički maligni jegi dugo su smatrani usamljenim, ali neki vlasnici su otkrili da se mogu pod nekim okolnostima i pisati o svom iskustvu na mreži. To dovodi do pitanja da li ježi treba da imaju društvo drugih ježeva.

Odgovor

Izgleda da ježevi ne žele druženje drugih ježa, tako da je dobro držati jedan jež.

U stvari, ako ježi ne rade, oni će se boriti, ponekad nanoseci ozbiljne štete drugima. Zbog ovih razloga, najbolje je držati jedan hedgehog po kavezu .

Istorijski gledano, afrički pigmatski ježi su smatrani usamljenim i preporuka je bila da se pojedinačni kućni ljubimci uvek pojedine (jedan u kavez). Neki ljudi su otkrili da će ponekad prihvatiti pratioce (obično ženke koje se čuvaju zajedno), iako ne postoji garancija da jež prihvata kolegu kolege, a uvode moraju biti izrađene sa oprezom. Ako je ovo nešto što vlasnik razmatra, postoji nekoliko faktora koji treba imati u vidu:

Zanimljivo je da neki vlasnici izvještavaju da ježevi koji su harmonično živeli sa drugim ježem mogu pokazivati ​​znake depresije ako je razdvajanje potrebno.

Dakle, dok ježevi mogu da žive zajedno pod određenim okolnostima, afrički pigmy jezi će biti u redu ako se drže pojedinačno; Ne osjećaj da moraš da dobiješ afričkog peggy ježa pratilaca.