Kako uvesti novu mačku u ostatak plemena

"Polako" i "Strpljivo" su operativne reči

Iako se ponekad mačke ponavljaju samo za par sati, ne bi trebali biti iznenađeni da imate bitku na svojim rukama ako pokušate malo brzo predstaviti svoju novu mačku. Vreme koje trošite na ovaj važan proces biće sačuvano eksponencijalno, jer nećete morati razbiti konflikte svakog dana. Takođe, prvih nekoliko nedelja može postaviti ton odnosa dugo vremena, tako da će se "prvi put" uštedeti mnogo kaski.

Koraci za preuzimanje

Uvod može trajati od dva sata do šest meseci, tako da nemojte biti obeshrabreni ako se vaše mačke u početku ne slažu dobro. Često je slučaj da će na kraju biti "najbolji prijatelji".

Faktori za razmatranje

Sa strpljivošću i upornošću, možete pretvoriti ono što se prvo može pojaviti kao "oružani logor" u raj mira za vašu integriranu porodicu mačaka. Čestitam što vam je potrebna još jedna mačka za stalni dom!