Koliko puta bi moja mačka mogla biti trudna u godini?

Čitalac je pitao: "Ako ne uplašim moju ženu i imam drugu mačku suprotnog pola u kući koliko puta moja mačka može zatrudnjeti tokom jedne godine?"

Pod pretpostavkom da je vaša mačka prošla pubertet, ona može da podnese čak pet litara u 52 sedmice, što u prosjeku iznosi 5 mlađih po leglu, bilo bi 25 maca. To sam izračunao pretpostavljajem standardnog perioda gestacije od devet nedelja i prosječne praznine od dve nedelje između trudnoće:

Hajde malo dalje da izvodimo svoje kalkulacije: Ovi mačići će zreli, a ako ostaju u celini, počinju da se reprodukuju tokom te godine. Kitezi mogu doći do puberteta (seksualne zrelosti) već četiri meseca, ali zbog argumenata koristiću pet meseci. Pretpostavljajući konzervativno da svako leglo ima 5 mačaka i da su dvoje ženske. (Žene se mogu pomešati sa jednim ili sa obojicom ili sa prvobitnim muškarcem.) Koristeći iste prosečne periode kao prvi primjer Legla 1 može započeti parenje 29. nedelje.

Dozvoljavajući gubitak od 15% kod mrtvih, to bi ostavilo 47 mačaka tokom jednogodišnjeg perioda.

Ne znam ni za koga ko bi mogao pružiti odgovornu brigu mnogim mačkama u jednoj kući.

To su vrste situacija koje smo pročitali u pričama o kolekcionarima mačaka i uzgajivača dvorišta aka mlinova. To su i situacije koje dovode do kolonija divljih mačaka, jer ljudi unose svoje neželjene mačke na ulicu.

Kao i užasne kako te priče mogu razmišljati, neki ljudi pada u tu zamku zbog neuspjeha i mačaka.