Obuka pasa Korišćenje averziva

Kod treninga psa, nesigurno je nešto što zaustavite neželjeno ponašanje psa. To je nešto što pas smatra neprijateljskim ili neudobnim.

Vrste averziva

Postoji mnogo različitih stvari koje se mogu koristiti kao aversive. Obično su povezani sa pčeljevim čulima.

Zašto koristiti Aversives

Aversives se koriste za odvraćanje pasa od vršenja stvari koje vam se ne dopadaju. Ne smeju se koristiti umjesto druge obuke. Korišćenje aversiva je najefikasnije kada je uparen sa obučavanjem poslušnosti .

Slijede neke situacije u kojima ljudi mogu koristiti aversive:

Problemi sa upotrebom averziva

Trebali biste uzeti u obzir svoje opcije sa velikom pažnjom pre korišćenja aversiva kao dela bilo kog programa obuke. Iako aversivi mogu biti efikasni u nekim situacijama, postoji veliki broj problema koji se odnose na njihovu upotrebu.

Uredio Jenna Stregowski, RVT