Podloge biljke akvarijuma

Živi akvarijumi koji su zasvođeni zahtevaju supstrate bogate hranljivim materijama koje će sidriti biljke i obezbediti odgovarajuće minerale i hranljive sastojke potrebne za rast. Ovi podloge su svi pogodni za akvarijume sa živim zasadima.