Šta uraditi ako vaš pas ugrize nekoga

Ako vaš pas neko grize, verovatno ćete se zabrinuti i uznemiriti. Da li postoje zakonske posledice? Može li vaš pas biti eutaniziran ili oduzeti od vas? Nakon pojave psa, vaša prva reakcija može biti šok ili panika. Međutim, važno je preduzeti brzu akciju ako dođe do ugriza psa.

Šta uraditi ako vaš pas ugrize nekoga

Nemojte odlagati! ako vas neko grize nekoga, preduzmite sledeće korake:

  1. Ostanite mirni.
  2. Pustite psa na sanduk ili drugu sobu.
  3. Pomozite žrtvi ujeda temeljito oprati raj toplom, sapunom vodom.
  4. Budite ljubazni i saosećajni prema žrtvi grize. Izbjegavajte krivicu ili odbranu. To ne znači da morate priznati grešku. Zapamtite da ono što kažete može se kasnije upotrebiti protiv vas ako se preduzmu pravne ili građanske akcije.
  5. Obratite se medicinskom osoblju za žrtvu zatezanja. U zavisnosti od težine ugriza, možda je potrebna ambulanta. Bez obzira na to koliko je maltretiran, žrtva i dalje treba da traži medicinsku negu. Ugrizovi pasa koji izgledaju blagi na površini mogu postati ozbiljni vrlo brzo.
  6. Ponudite da kontaktirate prijatelja ili člana porodice za žrtvu.
  7. Razmenite kontakt informacije sa žrtvom. Obezbedite informacije o osiguranju, ako je primenljivo.
  8. Ako postoje svedoci, pribavite svoje kontakt informacije.
  9. Obratite se svom veterinaru i pribavite medicinsku dokumentaciju svog psa.
  10. Obavestite lokalne vlasti o incidentu i pridržavajte se njihovih naloga.

Dog Bites i Zakon

Zakoni o zabrani pasa mogu se značajno razlikovati u zavisnosti od lokalne jurisdikcije. Važno je da istražujete zakone u vašoj oblasti, tako da ćete znati šta očekivati. Sljedeći uslovi se obično primenjuju u slučajevima za pse:

Vaša uloga posle ugrize psa

Žrtva kuge za pse može odlučiti da podnese tužbu i / ili podnese građansku tužbu protiv vas. U svakom slučaju, odmah trebate zaposliti advokata.

Iako možete ili ne možete biti zakonski naređeni da pokrijete zdravstvene troškove žrtve, dobra je ideja da vam ponudite napred za plaćanje. Ovo pokazuje žrtvi da prihvatate odgovornost za svog psa. Možda vam čak i pomogne da izbegnete neurednu tužbu. Pre svega, to je etička stvar, čak i ako imate objašnjenje za pseći zalogaj. U stvarnosti, dokazivanje vašeg psa je izazvano ili nekako opravdano biti teško osim ako se ne može dokazati da je žrtva počinila zločin. Na kraju, ovo jednostavno nije argument koji nije vredan.

Ako ste dovoljno srećni da biste zadržali svog psa, vaša je odgovornost da sprečite da se ova vrsta stvari događaju u budućnosti. Preduzmite korake da sprečite psa da ponovo grize . U većini slučajeva, ugriz pasa može se lako sprečiti preduzimanjem odgovarajućih mera sigurnosti . Ako ste u mogućnosti da odredite šta je izazvalo ugriz, pokušajte da zadržite svog psa da dođe do iste situacije. Radite sa svojim psom kako biste prilagodili njegovu reakciju na okidač. Apsolutno je neophodno raditi na obuci i socijalizaciji sa svojim psom što je prije moguće nakon ugriza. Najbolji plan je da se obratite profesionalnom treneru i eventualno veterinarskom bihejvioristiku .

Mnogi psi sa agresijom mogu se pomoći kroz obuku, socijalizaciju i modifikaciju ponašanja. Nažalost, u nekim slučajevima velike agresije koja se ne može preokrenuti, najhumanija stvar je eutanazija.

Naravno, ovo je poslednje sredstvo.