Top 9 kaveza za kućne ljubimce

Što se tiče kavezova pacova, to je sve veće! Cilj je najmanje 2 kubna stopa prostora po pacovu. Razmak žice je takođe važan - ne više od 1 do 2 inča za odrasle, a manji za bebe. Izbjegavajte kaveze sa dnom u dnu. Većina kaveza ovde ima žičare na drugom spratu ili balkonima, a bilo bi poželjnije da pokrije bilo koju žicu sa drvenom ili drugim čvrstim materijalom kako bi se lakše stvorila površina na podnožju pacova (žičani podovi su bili implicirani kao uzrok bumblefoota ).