Top Five najpopularnije vrste ptica

Na raspolaganju je lista Top 5 Companion ptica. Ovi profili sigurno će pomoći potencijalnim vlasnicima da odluče koju vrstu kućnih ljubimaca treba da usvoje. Nije svaka ptica za svaku porodicu, tako da se istraživanje visoko preporučuje. Parrot spasava, kao i organizacije za usvajanje i edukacije mogu vam pomoći da donesete odluku o tome koja vrsta je dobra za vašu porodicu. Ove organizacije su tu da vam pomognu u učenju o svakoj vrsti, poučavajući vas i vašu porodicu o pravilnoj brigadi i onome što biste hranili vašu pticu. Oni su visoko kvalifikovani za uparivanje ptice sa pojedincima ili porodicom i imaju dobre rezultate koji olakšavaju selekciju ptice nego jednostavno izlazak i slepo kupovanje ptice, ne znajući ništa o osobinama određene vrste.