Cijena čistog štena

Trebali biste dobiti ono što ste platili

Cena čistog psa zavisi od toga da li kupujete kučku "show or work quality" ili samo kučko "saputnika". Łtenci koji se prodaju na ugovoru o spasu / robu obiĺno su oko 800 dolara po ceni. Štenci prodati za rad ili takmičenje mogu biti visoki kao i 1500,00 dolara.

Da li ste ikada videli dve osobe u jednoj prostoriji, jednu osobu "Mačku osobu", drugu "osobu psa", a zatim ih čuli kako upoređuju cijene svojih odabranih vrsta?

Razgovor je prošao nešto ovako:

"Platili ste 900,00 dolara ... za psa ! Morate da se šalite! To je samo pas ! Toliko je moj persijski, Fluffy!"

I pobijanje: "Za CAT ?! Platili ste koliko za to mačku ? To je samo mačka! Ništa kao pas!"

Dobro dobro. Kvalitet, u svakoj vrsti, dolazi s velikom cenom.

Šta biste trebali dobiti za tu cijenu

Cijena čistog psa mora uključivati ​​sve ove stvari. Ako ne, trebalo bi da tražite negde drugde . Ako stvarno želite zdravog, srećnog, čistog psa, cena je vrijedna.