Da li stariji psi prolaze kroz menopauzu?

Menopauza se definiše kao prekid (zaustavljanje) mjesečnog ciklusa. Za razliku od ljudi, psi ne prolaze kroz menopauzu, jer kanini nemaju mjesečni ciklus. Umjesto toga, oni prelaze u estrus (poznatiji i kao toplota) svakih šest meseci ili tako. Redovnost njihovog reproduktivnog ciklusa zavisi od starosti, rase i pojedinačnog psa

Kao pasovi, dvostruki godišnji estrus ciklusi mogu postati neregularni, ali je i dalje plodna.

Trudnoća je i dalje mogućnost, ali sa većim rizikom kod starijeg psa.

Potencijalni reproduktivni problemi kod neoznačenih ženskih pasa

Za pse koji nisu pospješeni (uklonjena maternica i jajnika je ovariohisterektomija, uklanjanje samo jajnika je ooforektomija) povećavaju se rizici reproduktivnog zdravlja. Evo potencijalnih problema kojima treba biti upoznat kod nezaštićenih ženskih pasa.

Kada videti veterinara

Jedini način za zaustavljanje estrus ciklusa kod psa (bez davanja hormona) jeste ublažavanje psa (histerektomija) ili uklanjanje jajnika (ooforektomija).

Ako je vaš pas letargičan, ne želi da jede, i pije više vode nego obično, vreme je da vidite vašeg veterinara . Ovo je posebno važno za žene starije od sredine do viših žena koje nisu spaljene, jer bi piometra bio jedan od najboljih medicinskih uslova za isključivanje.