Hranjenje konja

All About Feeding Horses Hay

Često postavljana pitanja

Kada dobra pašna trava nije dostupna, seno je najvažniji izvor ishrane za vašeg konja, ponija, magarca ili malog. Kaže se da je snijeg revolucionirao negu konja i sposobnost čoveka da bude mobilan. Hay je bio važan istorijski, i danas je od suštinskog značaja. Dok pašnja može biti najbolja, pašnja traba možda neće biti adekvatna tokom vrućeg vremena, suše ili zimskih uslova, a to znači da vlasnici treba da hrane seno.

Nije u redu hraniti svu sušenu hranu za konje. Vlasnici konja moraju biti posebno u vezi sa vrstom i kvalitetom sena koji se hrane za očuvanje zdravlja i stanja konja.