Kako brzo i efikasno smanjiti visoke toksične nitrate