Koeficijenti kalcij fosfora kod voća i povrća

Kalcijum fosforni pokazatelji za vaš egzotični ljubimac

Različiti egzotični ljubimci zahtevaju različite količine kalcijum fosfora u svojoj ishrani. Mnogim kućnim ljubimcima je potreban odnos od 2 do 1 kalcijum fosfora, što znači da hrana treba da ima dvostruko više kalcijuma kao i fosfor. Uverite se da ne dajete svoje ljubimce pogrešnim količinama kalcijuma i fosfora tako što ćete obratiti pažnju na odnos kalcijum fosfora o onome što se hranite. odnos kalcijum fosfora o onome što se hranite.

Koeficijenti kalcijum fosfora