Mandarinfish Profile

Činjenice, brigu i informacije

Ribe koje su članovi familije callionymidae ili dragonet se obično nazivaju mandarina. To je teška riba koja se zadržava zbog njihovih specijalnih potreba za hranom. Kada se prevaziđe dijetalni izazov, mandarine se prilično lako čuvaju.

Evo zbirke identifikacije vrsta mandarine, karakteristika, kompatibilnost, hranjenje, akvarijumska briga i još mnogo toga. Saznajte o čuvanju ovih osetljivih slanih voda .