Promjene koje su se videle u glavnim fazama godina mačaka