Top hidrometri i refraktometri

Hidrometri i refraktometri su suštinska oprema za slanične akvarije. Ovi uređaji za testiranje koriste se za održavanje idealne specifične težine (SG) za vaše morske akvarijske ribe, korale i druge beskičmenjake. Refraktometri uvek prave veliki poklon za skoro sve morske akvariste.