Kako da znam kako moj konj ima Colic?

Colić je simptom, a ne bolest sama po sebi. U zavisnosti od toga šta izaziva koliko vaš konj može pokazati bilo koji ili kombinaciju sledećih simptoma.

Vizuelni znaci da vaš konj može imati Colic

Promene u vitalnim znacima

Upoznajte se sa zdravim vitalnim znacima vašeg konja ili ponija i naučite kako da uzimate puls, temperaturu i disanje vašeg konja pre nego što počnu problemi. Na taj način ćete imati dobru ideju o tome šta je normalno. Ako vaš konj ima bilo koji od navedenih simptoma i takođe ima bilo koji od sledećih karakteristika, to može biti indikacija kolike.

Zapamtite da je kolik simptom, a ne obavezno bolest same po sebi. Mnoge različite bolesti i problemi mogu izazvati kolike . Impakcija, infekcija, spazma, višak plina, opstrukcija, promena hrane, promena životne sredine, promjena rasporeda ili mnogi drugi faktori mogu dovesti konja na kolike. Blaga kolika može proći brzo. Ali ako se kolika ne reši u kratkom roku, pozovite svog veterinara.